Brífing predsedu vlády po návšteve spoločnosti PSL Považská Bystrica