Peter Pellegrini


podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu