Viac ako polmiliónový grant z nórskych fondov vynovil Pistoriho palác v Bratislave

24.04.2017

Nová keramická strešná krytina a obnovená čelná a dvorná fasáda – to si uložilo za cieľ, ktorý sa aj splnil, Staré Mesto Bratislava ako realizátor projektu  Pistoriho palác v Bratislave – obnova fasád a strechy paláca. Umožnili mu to finančné prostriedky vo výške 566 406 eur z Finančného mechanizmu EHP a štátneho rozpočtu SR.  Projekt bol realizovaný v rámci  programu Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitostí v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva  sa alokáciou v celkovej výške takmer 14 026 471 eur, pričom  Pistoriho palác je jednou z 22 pamiatok, ktoré sa v rámci tzv. nórskych  grantov zrenovovali.  Správcom programu je Úrad vlády Slovenskej republiky.

Tlačová konferencia pri príležitosti ukončenia projektu sa uskutoční v pondelok 24. apríla o 10.00 h v Pistoriho paláci na Štefánikovej ulici 25  v Bratislave za účasti Ingy Magistad, veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva v SR, starostu Starého Mesta Bratislavy Radoslava Števčíka, zástupcov Úradu vlády SR – odboru grantov EHP a Nórska, partnera projektu: VIA CULTURA Inštitút pre kultúrnu politiku, o.z a ďalších hostí.

Kontakt pre médiá:  Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk ; +421 915 984 227
                                   Nora Remiarová, nora.remiarova@staremesto.sk ; +421 2 59246223


Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 www.eeagrants.sk

Bratislava - Staré Mesto
www.staremesto.sk


22154