Spoločné rokovanie vlád SR a ČR v Košiciach v pondelok 17. septembra 2018