Centrum Slniečko ukončilo projekt podporený nórskymi grantmi – ženy v Nitrianskom kraji sa môžu cítiť bezpečnejšie

24.04.2017

Hlavným zámerom  projektu bolo zriadenie nového ženského bezpečného domu, ktorý spĺňa minimálne európske štandardy  i časť  cenného nadštandardu pre  bezpečné bývanie matiek s deťmi, obete partnerského, rodovo podmieneného násilia s prihliadnutím na požiadavky bezbariérového riešenia objektu, v ktorom sú klientom poskytované komplexné služby opierajúce sa o princíp posilnenia a práv obete.  Projekt s názvom Bezpečný ženský dom - priestor pre plnohodnotný život bez násilia realizovalo Centrum Slniečko v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie, ktorého správcom je Úrad vlády SR a ktorý bol podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR sumou  viac ako 500 000 eur.

V pondelok 24. apríla 2017 o 10.30 h sa v Kaviarni Trafačka na ulici Janka Kráľa 65 v Nitre uskutoční tlačová konferencia k ukončeniu projektu za účasti zástupcov Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva v SR, Úradu vlády SR, realizátorov projektu a ďalších hostí.

Projekt umožnil rozšírenie  kapacít pre bezpečné bývanie žien a detí  v Nitrianskom samosprávnom kraji, priamo v meste Nitra, ktoré je krajským mestom poskytujúcim dostatočné možnosti pre zaistenie anonymity  a bezpečia klientov o 6 rodinných miest.  Prioritou je poskytovanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, sociálnych služieb a komplexného odborného poradenstva  a pomoci obetiam partnerského násilia. Ženám a deťom slúži aj nepretržitá krízová linka, dostupnosť bezpečeného žesnkého domova na prijatie klientky do 24 hodín denne  a pod.

Kontakt pre médiá: 

Simona Nagy, koordinátorka projektu; simona.nagy@centrumslniecko.sk ; +421 908 573 262

Tatiana Kmecová, Úrad vlády SR; tatiana.kmecova@vlada.gov.sk ; +421 915 984 227


Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
www.eeagrants.sk

Centrum Slniečko
www.centrumslnieko.sk
 
 


22138