Experti z OECD zdieľali svoje skúsenosti s podporou politiky regionálneho rozvoja s úradom vlády

23.02.2017

Experti z OECD zdieľali svoje  skúsenosti s podporou politiky regionálneho rozvoja s úradom vlády


Vzdelávanie, politika trhu práce či posilnenie kompetencií samospráv – to všetko bude zohrávať kľúčovú úlohu v rozvoji menej rozvinutých regiónov nielen v SR, ale naprieč celou Európskou úniou. Aj táto myšlienka zaznela na včerajšom seminári  pod názvom: Inovácie a výzvy v manažmente regionálneho rozvoja, ktorý sa včera, v stredu 22. februára 2017 uskutočnil  v priestoroch hotela Bôrik v Bratislave.

Seminár, ktorého cieľom bolo odovzdávanie si skúseností, ale aj získavanie nových nápadov, metód a prístupov k riešeniu vyrovnávania existujúcich rozdielov medzi viac a menej rozvinutými regiónmi v Slovenskej republike, organizoval Úrad vlády SR – sekcia regionálneho rozvoja  - najmä pre zástupcov najmenej rozvinutých okresov, samospráv, regionálnych rozvojových agentúr, akademickej obce, a to  za účasti splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Ábela Ravasza a splnomocnenca vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov Antona Marcinčina.

Zásadné vystúpenia na seminári mali zástupcovia OECD, konkrétne Joaquim Oliveira Martins, riaditeľ sekcie politík regionálneho rozvoja a Jose Enrique Garcilazo, riaditeľ sekcie pre regionálny rozvoj a rozvoj  vidieka, ktorí ponúkli svoje skúsenosti s riešením mnohých problémov súvisiacich s regionálnou politikou, možnosťami jej rozvoja a podpory a  ponúkli nové trendy v regionálnej politike určené pre krajiny OECD.  Témou bolo aj financovanie miestneho rozvoja na regionálnej úrovni či politika inovácií v regionálnom rozvoji. K jednotlivým vystúpeniam prebiehala živá diskusia.

Seminár za kľúčový v implementácii akčných plánov určených pre najmenej rozvinuté okresy v SR považuje aj splnomocnenec vlády Anton Marcinčin: „Dôležitý je  obojstranný záujem OECD a sekcie regionálneho rozvoja úradu vlády o dlhodobejšiu spoluprácu pri implementácii, hodnotení a ďalšej tvorbe nových akčných plánov a politiky regionálneho rozvoja SR.“

Účasť na seminári bola obohacujúca aj  pre riaditeľa sekcie politík regionálneho rozvoja,  Joaquima Oliveira Martinsa: „Veľmi sa tešíme na spoluprácu so Slovenskom a myslíme si, že riešenie regionálnej politiky formou cielených akčných plánov a postup, ktorý sa zvolil na podporu týchto regiónov, je nastavený správne.“


Úrad vlády SR – sekcia regionálneho rozvoja
www.vlada.gov.sk
www.nro.vlada.gov.sk


21891