I. Radičová: Vojenská spravodajská služba je dôležitou súčasťou bezpečnostného spektra

02.02.2012

Vojenská spravodajská služba sa stala počas svojej 17–ročnej existencie dôležitou súčasťou bezpečnostného spektra ako aj spravodajskej komunity, a to nielen doma, ale aj na pôde NATO, Európskej únie a v operáciách medzinárodného krízového manažmentu. Pri príležitosti výročia vzniku novodobej vojenskej rozviedky to dnes uviedla predsedníčka vlády SR Iveta Radičová, poverená riadením Ministerstva obrany SR.

Na slávnostnom zhromaždení šéfka rezortu obrany odovzdala vybraným príslušníkom VSS vyznamenania. „Vojenská spravodajská služba ministerstva obrany za obdobie svojej 17-ročnej existencie niekoľkokrát preukázala svoju opodstatnenosť, profesionalitu a jedinečnosť. Preto všetkým jej príslušníkom ďakujem za ich záslužnú a obetavú prácu v prospech Slovenskej republiky,“ povedala Radičová. Zároveň vyzdvihla nasadenie a osobné hrdinstvo príslušníkov VSS pôsobiacich doma aj v zahraničí. Poďakovanie patrí podľa Radičovej aj bývalým príslušníkom služby. „Zároveň s rešpektom spomíname na tých, ktorí v službe pre Slovenskú republiku položili svoje životy,“ dodala.

Vojenské spravodajstvo má na Slovensku dlhú históriu. Prvá inštitucionálna podoba vojenského spravodajstva bola na území Slovenska v Bratislave od konca októbra 1919. Počas totalitného režimu bolo vojenské spravodajstvo na Slovensku začlenené do štruktúr Spravodajskej správy Generálneho štábu Československej ľudovej armády so sídlom v Prahe. Od 1. januára 1993 pôsobila v rámci Veliteľstva Armády SR (Trenčín) Spravodajská správa s vlastným úsekom agentúrneho prieskumu. Zásadné prvky predurčujúce ďalšie smerovanie a vývoj vojenského spravodajstva na Slovenku prinieslo obdobie rokov 1993 – 1995. Za jeden z najdôležitejších medzníkov možno považovať 1. február 1995, keď nastala významná organizačná zmena, a to, že Spravodajská správa Generálneho štábu Armády SR sa premenovala na Vojenskú spravodajskú službu Ministerstva obrany SR a prešla z podriadenosti Generálneho štábu Armády SR do podriadenosti Ministerstva obrany SR so sídlom v Bratislave.

Brífing predsedníčky vlády po zasadnutí Osobitného výboru NR SR na kontrolu Vojenského spravodajstva5910