Kontakt

Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
 


Kontaktné osoby

V prípade žiadostí z roku 2017 kontaktujte:
Blažejová Andrea
Tel: 02 / 20925304
E-mail: andrea.blazejova@vlada.gov.sk


V prípade žiadostí z roku 2018 kontaktujte:
Pre podprogram č. 1
Alexandra Hlinková
Telefón: 02/20925725
E-mail: alexandra.hlinkova@vlada.gov.sk

Pre podprogram č. 2
Katarína Hajdúková
Telefón: 02/20925125
E-mail: katarina.hajdukova@vlada.gov.sk

Pre podprogram č. 3
Eva Čviriková
Telefón: 02/20925995
E-mail: eva.cvirikova@vlada.gov.sk

Pre podprogram č. 4
Matea Bucalo
Telefón: 02/20925692
E-mail: matea.bucalo@vlada.gov.sk