Menej chýb vo vyúčtovaniach projektov – úrad vlády organizuje seminár

03.05.2017

Úrad vlády SR  ako Národný kontaktný bod pre programy nadnárodnej spolupráce organizuje v stredu, 3. mája 2017 o 10:00 h v Hoteli Bôrik v Bratislave Seminár k implementácii programov Interreg Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020 a Interreg Stredná Európa 2014 – 2020.
 
Seminár je určený pre  projektových, finančných a komunikačných manažérov projektov schválených v prvej a druhej výzve nadnárodného programu Interreg Stredná Európa a v prvej výzve programu Interreg Dunajský nadnárodný program. Doteraz bolo v uvedených výzvach schválených 99 slovenských partnerov. 
 
Odbor programov nadnárodnej spolupráce Úradu vlády SR bude na seminári prezentovať nasledujúce oblasti:
  • Aktuálna informácia o stave implementácie programov nadnárodnej spolupráce na programové obdobie 2014 – 2020;
  • Systém prvostupňovej kontroly pre programy Interreg Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020 a Interreg Stredná Európa 2014 – 2020;  príklady správnych aj nesprávnych vyúčtovaní z praxe;
  • Skúsenosti s vykonávaním kontroly oprávnenosti výdavkov programov nadnárodnej spolupráce; Vybrané aspekty prvostupňovej kontroly z pohľadu verejného obstarávania;
Ďalší zo seminárov s týmto zameraním sa uskutoční v utorok 16. mája 2017 v priestoroch Technickej univerzity v Košiciach.
 
Kontakt pre médiá:
Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
www.danube.vlada.gov.sk
www.central2014.gov.sk
22189