MINISTERSTVO KULTÚRY SR

Nám. SNP č. 33
813 31 Bratislava
Telefón: 02/20482 111 Fax: 02/20482 174
E-mail: mksr@culture.gov.sk
Internetová stránka: http://www.mksr.gov.sk