Národný informačný deň k tretej výzve na predkladanie projektov Interreg Stredná Európa 2014 – 2020

26.09.2017

Pozývame Vás na Národný informačný deň k tretej výzve na predkladanie projektov Interreg Stredná Európa 2014 – 2020, ktorý sa uskutoční v utorok 26. septembra 2017 o 9:30 hod. v Hoteli Bôrik a je určený pre všetkých záujemcov predkladať svoje projekty a uchádzať sa o ich finančnú podporu. Na podujatí budú poskytnuté informácie o aktuálnom stave  implementácie programu, detaily o tretej výzve, príklad realizácie úspešného projektu, prezentácie špecifických cieľov, ako aj tipov pre rozvoj projektov vrátane usmernenia, ako tvoriť ich rozpočet. Podrobné informácie o tretej výzve zverejnil  Spoločný sekretariát na stránke http://www.interreg-central.eu/Content.Node/news/Third-call-focus.html a sú spolu s programom Národného informačného dňa zverejnené aj na stránke www.centraleurope.vlada.gov.sk.
 
Tlačový a informačný odbor ÚV SR
www.tlacovyodbor.gov.sk
 
Odbor programov nadnárodnej spolupráce ÚV SR
www.centraleurope.vlada.gov.sk

ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 
Program Interreg Stredná Európa
Národný informačný deň
k tretej výzve na predkladanie projektov - 26. 9. 2017
Hotel Bôrik, Bratislava
 
Program
 
9:30  
Registrácia
 
9:45  
Základná informácia a aktuálny stav implementácie programu Interreg Stredná Európa
2014-2020, odbor programov nadnárodnej spolupráce, Úrad vlády SR
 
10:10  
Základné informácie k 3. výzve programu Interreg Stredná Európa
2014-2020, odbor programov nadnárodnej spolupráce, Úrad vlády SR
 
11:00  
Problematika oprávnenosti výdavkov, odbor programov nadnárodnej spolupráce, Úrad vlády SR
 
11:30  
Prestávka
 
11:45  
Príklad realizácie úspešného projektu
 
12:05  
Harmonogram výziev a charakteristika programov cezhraničnej spolupráce, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 
 
12:25  
Harmonogram výziev a  charakteristika programu URBACT III, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
 
Harmonogram výziev a  charakteristika programu Horizont 2020, Centrum vedecko-technických informácii
 
12:45  
Otázky a odpovede
 
13:00  
Prestávka – obed
 
14:00  
 
Tematická prezentácia všetkých otvorených špecifických cieľov (hlavné témy výzvy vrátane ich zamerania, kľúčová terminológia, prehľad v súčasnosti financovaných projektov a riešené témy) – v anglickom jazyku
 
Spoločný sekretariát programu Interreg Stredná Európa
2014-2020, Viedeň
 
Otázky a odpovede po každom špecifickom cieli alebo priorite
 
15:00  
Prezentácia tipov pre rozvoj projektov vrátane usmernenia ako tvoriť rozpočet – v anglickom jazyku
 
 Spoločný sekretariát programu Interreg Stredná Európa 2014-2020, Viedeň
 
 
16:00  
Otázky a odpovede
 
 
 
22737