Odovzdanie zbierky zamestnancov úradu vlády pre bezpečný ženský dom v Nitre

30.10.2017

Dnes, v pondelok 30. októbra 2017 o cca 15.00 h sa uskutoční odovzdanie zbierky zamestnancov Úradu vlády SR pre klientky bezpečného ženského domu v Centre Slniečko v ich sídle na Bottovej ulici  32 v Nitre. Je to už v poradí druhá zbierka zamestnancov pre tento bezpečný ženský dom,  ktorou chcú pomôcť ženám – obetiam domáceho násilia a ich deťom.

Viac informácií: Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227

22898