Pozvánka na Národný informačný deň

20.02.2017

Úrad vlády SR Vás v rámci aktivít k pripravovanej 2.výzve Dunajského nadnárodného programu pozýva  na  Národný informačný deň spojený s diskusiou účastníkov,  ktorý sa uskutoční  v pondelok 20. februára 2017 od 10.00 hodiny v hoteli Bôrik v Bratislave.

Národný informačný deň ponúkne kompletné informácie o Dunajskom nadnárodnom programe, jeho cieľoch, ale najmä o blížiacom sa vyhlásení v poradí 2. výzvy na čerpanie finančnej podpory pre nové projekty, ktorá za zdroje ERDFpredstavuje sumu cca 50,83 mil. eur.  Účasť prisľúbili aj realizátori projektov z 1.výzvy, ktorí môžu - najmä počas diskusie - poskytnúť ostatným účastníkom seminára  cenné skúsenosti.

Všetky relevantné informácie na: www.danube.vlada.gov.sk
Kontakt pre médiá:Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk;   
                               +421 915 984 227
 
 
                                                              Program

10:00 Registrácia
10:30 Základné informácie o Dunajskom nadnárodnom programe 2014-2020 , odbor programov nadnárodnej spolupráce, Úrad vlády SR
10:50 Bližšie informácie k 2. výzve Interreg Dunajský nadnárodný program 2014-2020, odbor programov nadnárodnej spolupráce, Úrad vlády SR
11:20 Problematika oprávnenosti výdavkov, odbor programov nadnárodnej spolupráce, Úrad vlády SR
11:40 Príklad realizácie úspešného projektu nadnárodnej spolupráce
12:00 Prestávka – obed
 
13:00 Diskusia
14:30 Ukončenie informačného dňa
 
21868