Pracovný program predsedu vlády SR Roberta Fica v utorok 20. júna 2017

20.06.2017

09.30 h           Bratislava, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4
                        tlačová konferencia za účasti ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR   
                        Jána Richtera a generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
                        SR Mariána Valentoviča
                        Téma: Vývoj nezamestnanosti v máji 2017.
 
10.30 h          Marianka, Pútnický dom, Námestie 4. apríla č. 20
                       účasť na stretnutí Konferencie biskupov Slovenska, príhovor premiéra
                       prítomnosť médií je možná počas úvodných príhovorov
 
15.00 h          Bratislava, Úrad vlády SR, Námestie slobody 1
                       prijatie ministra zahraničných vzťahov Kubánskej republiky Bruna 
                       Rodrígueza Parrillu
                       fototermín
22404