Prehľad stredajších bohoslužieb o 16.00 v kaplnke Úradu vlády SR - november 2017

01.11.2017

1.november           štátny sviatok, bohoslužba sa neuskutoční

8. november          Rímskokatolícka

15. november        Evanjelická

22. november        plánovaná sv. liturgia je na žiadosť predstaviteľov GK eparchie v   Bratislave zrušená

29. november        Rímskokatolícka


22876