Prehľad stredajších bohoslužieb o 16.00 v kaplnke UV SR - august 2017

01.08.2017

2. august          Gréckokatolícka
9. august          Rímskokatolícka
16. august        Evanjelická
23. august        Gréckokatolícka
30. august        Rímskokatolícka

22549