Premiér Robert Fico je pripravený informovať o našich skúsenostiach v boji proti korupcii na pôde IACA

22.09.2017

Na Slovensku sa pripravuje úrad na ochranu verejného záujmu, ktorého cieľom bude ochrana ľudí, ktorí budú bojovať proti korupcii poskytovaním kvalitných informácií. Predseda vlády SR Robert Fico to dnes uviedol v rakúskom Laxenburgu, kde sa stretol s dekanom Medzinárodnej protikorupčnej akadémie (International Anti-Corruption Academy - IACA) Martinom Kreutnerom. Obaja spoločne hovorili o aktivitách smerujúcich k užšej spolupráci v boji proti korupcii na národnej i regionálnej úrovni. 

„Nechcem ad hoc spoluprácu, bude ideálne, ak sa nám podarí zostaviť trojročný plán spolupráce,“ zdôraznil Robert Fico. Dekana IACA požiadal, aby sa tieto aktivity realizovali predovšetkým na Slovensku.  Premiér spresnil, že pre tento účel je zabezpečené aj finančné krytie.  Aktuálne je to 200 000 eur. Prostriedky by mali byť využité maximálne efektívne na organizovanie tréningov s prioritným zameraním na oblasť súdnictva, zdravotníctva a verejného obstarávania.   

Na stretnutí v Laxenburgu bola podpísaná dohoda o ďalšej spolupráci v boji proti korupcii v duchu zásad Rule of Law. Dokument konštatuje  pripravenosť spolupracovať pri vzdelávaní expertov a profesionálov na národnej a regionálnej úrovni a taktiež záujem podporovať vzájomný dialóg a permanentnú výmenu skúseností. „Pokúšame sa maximálne využiť medzinárodnú spoluprácu, ja sám som pripravený uchádzať sa o príležitosť podeliť sa na pôde IACA s našimi skúsenosťami v protikorupčnom boji,“ zdôraznil premiér Robert Fico. Ako príklad uviedol aj zavedenie pravidla pre postup  pri nakladaní s hotovosťou na Slovensku.  Súčasne informoval, že vzniká politická vôľa pri príprave nového ústavného zákona o preukazovaní  pôvodu majetku, pričom dôkazné bremeno by bolo prenesené na osobu, ktorá nevie vysvetliť pôvod majetku.      

Na rokovaniach v Laxenburgu sa zúčastnil aj riaditeľ Odboru prevencie korupcie Úradu vlády SR Peter Kovařík, ktorý zdôraznil, že spolupráca v oblasti boja s korupciou dostáva na základe dnešného stretnutia novú a rozšírenú dimenziu a doplnil, že v rámci konkrétnych aktivít sa pripravujú napríklad aj školenia policajtov o dodržiavaní zásad integrity.  

Akadémia IACA pôsobí ako vzdelávacia a výskumná inštitúcia s cieľom venovať sa aktívnemu boju proti korupcii, výskumu v tejto oblasti, výchove odborníkov a posilňovaniu expertného dialógu prostredníctvom výmeny medzinárodných skúseností. Sídli v Laxenburgu pri Viedni. 
 
Zostrih vyhlásenia predsedu vlády SR na stiahnutie:

Vyhlásenie po stretnutí predsedu vlády SR Roberta Fica s dekanom IACA Martinom Kreutnerom22731