Prvé zmluvy na podporu kultúry národnostných menšín už zverejnené

02.03.2016

Po necelých troch týždňoch zasadnutí komisií pre posudzovanie projektov národnostných menšín uchádzajúcich sa o podporu v rámci programu Kultúra národnostných menšín 2016 je v Centrálnom registri zmlúv zverejnených prvých 5 zmlúv na podporu 18 projektov v celkovej výške 100 478 eur. Znamená to, že prví prijímatelia dotácií budú mať na svojich účtoch financie na realizáciu svojich projektov tento rok v rekordne rýchlom časeV období od pondelka 15.2.2016 do piatka 26.2.2016 zasadalo osem komisií, a to za moravskú, českú, chorvátsku, židovskú, srbskú, ukrajinskú a rómsku národnostnú menšinu, ako aj komisia pre mutikultúrne a interetnické aktivity.  Tento týždeň, od 29. februára 2016 do stredy 2. februára 2016, zasadali  komisie pre bulharskú, ruskú a rusínsku národnostnú menšinu.
 
Výsledky doterajších zasadnutí komisií:
 
Komisia pre Počet posudzovaných projektov Počet odporučených projektov Suma v €  
moravskú národnostnú menšinu 11 7 30 489  
českú  národnostnú menšinu 49 45 229 815  
chorvátsku národnostnú menšinu 10 8 48 064  
židovskú národnostnú menšinu 32 20 52 825  
pre multikultúrne a interetnické aktivity 120 78 232 754  
srbskú národnostnú menšinu 10 9 28 706  
ukrajinskú národnostnú menšinu 26 21 100 673  
rómsku národnostnú menšinu 239 152 664 152  
bulharskú národnostnú menšinu 14 8 35 504
ruskú národnostnú menšinu 16 13 53 377
rusínsku  národnostnú menšinu  160 122 294 032

 
V hodnotení projektov národnostných menšín budú do konca tohto týždňa pokračovať komisie pre poľskú a nemeckú národnostnú menšinu, posledné dve komisie pre maďarskú národnostnú menšinu začnú svoje zasadnutia od 7. marca 2016. Paralelne bude pokračovať proces uzatvárania zmlúv s úspešnými žiadateľmi projektov tých národnostných menšín, u ktorých príslušné komisie už ukončili svoju činnosť.
 
 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
www.narodnostnemensiny.gov.sk
 
20234