Prvých troch kandidátov na členov Rady ÚVO vypočuje komisia v utorok 8. augusta

08.08.2017

V utorok 8. augusta 2017 sa od 9.00 h v Hoteli Bôrik v Bratislave uskutoční prvé kolo verejného vypočutia kandidátov  na členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie.  Troch zo siedmich kandidátov v súlade s uznesením vlády SR  č.  296 zo 14. júna 2017 verejne vypočuje  odborná hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov Úradu pre verejné obstarávanie, Úradu vlády SR, Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie, Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity, ZMOSu, Slovenskej akadémie vied, Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR a Iniciatívy za vládu zákona.

Na  verejnom vypočutí sa zúčastnia títo kandidáti:

Juraj Tkáč
Nina Nerušilová
Marek Vladár

Vstup verejnosti a médií je voľný.

Úrad vlády SR zároveň oznamuje, že kandidát Jozef Ráž oznámil listom stiahnutie svojej kandidatúry na člena Rady ÚVO. Druhé kolo verejného vypočutia sa uskutoční 15. augusta 2017 o 9.00 h v Hoteli Bôrik v Bratislave. Po ňom Úrad vlády SR zverejní mená dvoch úspešných kandidátov.

Mená všetkých kandidátov, ich životopisy a projekty sú zverejnené na stránke: http://www.vlada.gov.sk/rada-uvo-2017/ .

Kontakt: Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227

Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk

22578