Rada pre štátnu službu

Členovia Rady

JUDr. Pavol Tkáč, predseda Rady
Mgr. Anna Ištoková
doc. Ing. Daniela Zemanovičová, CSc.
Mgr. Ctibor Košťál
Ing. Ľuboš Pastor

Kontakt

E-mail: rss@vlada.gov.sk
Telefón: +421 2 209 25 913
Adresa: Hlavné námestie 8, 811 01 Bratislava
23343