Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Regionálny rozvoj

Agrorezort  zverejnil výzvu pre malých farmárov s bodovým zvýhodnením projektov realizovaných v NRO
17.01.2018 Agrorezort zverejnil výzvu pre malých farmárov... Rozvoj rastlinnej a živočíšnej výroby v krajine či podpora malých farmárov v regiónoch Slovenska – to sú ciele novej výzvy, ktorú začiatkom januára 2018 vyhlásilo Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Celkovo agrorezort poskytne malým farm...
Vláda SR dnes schválila navrhované zmeny v Akčnom pláne rozvoja okresu Sabinov
17.01.2018 Vláda SR dnes schválila navrhované zmeny v Akčn... Vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predložil na dnešné rokovanie vlády SR na základe iniciatívy Rad...
Úrad vlády SR dáva pri tvorbe stratégie regionálneho rozvoja relevantný priestor partnerom z VUC
17.01.2018 Úrad vlády SR dáva pri tvorbe stratégie regioná... „Vyššie územné celky sú pri tvorbe a napĺňaní stratégie naši kľúčoví partneri, preto sa s nimi nestretávame po prvý raz.  Tu v Banskej Bystrici ide po Bratislave, Žiline, a Košiciach už o štvrté v poradí, ktoré inicioval Úrad vlády SR. Dialóg s partn...
Stretnutie zodpovedných aktérov za regionálny rozvoj z iniciatívy úradu vlády v Banskej Bystrici
15.01.2018 Stretnutie zodpovedných aktérov za regionálny r...V utorok 16. januára 2018 sa o 10.00 hodine v zasadačke Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja uskutoční pracovné stretnutie vedúcich pracovníkov útvarov zodpovedných za koncepčné riadenie a manažment regionálneho rozvoja v pôsobnosti vyšších územn...
Sekcia regionálneho rozvoja aktívna pri tvorbe akčných plánov  pre okresy  Bardejov a Medzilaborce
10.01.2018 Sekcia regionálneho rozvoja aktívna pri tvorbe ...Dňa 4. januára 2018 sa na Mestskom úrade v Bardejove a Mestskom úrade v Medzilaborciach uskutočnili za účasti generálnej riaditeľky  sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR  Evy Zelizňákovej, riaditeľa odboru stratégie a metodiky Úradu vlády SR Roman...
Poskytovanie služieb v najmenej rozvinutých okresoch podporené novou výzvou
22.12.2017 Poskytovanie služieb v najmenej rozvinutých okr...Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranú na podporu mikro-, malých a stredných podnikov pô...
Zmena Štatútu Rady pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu
22.12.2017 Zmena Štatútu Rady pre rozvoj najmenej rozvinut... Sekcia regionálneho rozvoja Úradu vlády Slovenskej republiky vypracovala zmenu Štatútu Rady pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu, ktorá sa týka zákazu konfliktu záujmov člena rady pri vyhodnocovaní žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku (Čl....
20.12.2017 Na podporu regionálneho rozvoja bolo vybraných ...Úrad vlády SR v gescii sekcie regionálneho rozvoja vyhodnotil Výzvu napredkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu regionálneho rozvoja. Jej cieľom je prispieť k akcelerácii podpory čo najefektívnejšieho znižovania nežiaducich rozdielov v rámc...
Úrad vlády SR diskutoval s  partnermi  z VUC a odborníkmi o novej koncepcii regionálneho rozvoja
19.12.2017 Úrad vlády SR diskutoval s partnermi z VUC a ... V dňoch 13. a 14.12.2017 sa v knižnici J. Bocatia v Košiciach uskutočnilo jedno z pravidelných štvrťročných pracovných stretnutí zástupcov regionálneho rozvoja na úrovni samospráv so zástupcami sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR, ktoré sú org...
Výjazdové rokovanie vlády  - milión pre rozvoj okresu Revúca
07.12.2017 Výjazdové rokovanie vlády - milión pre rozvoj ... Vláda SR na svojom dnešnom výjazdovom rokovaní v Revúcej schválila vládny materiál: Návrh dodatku č. 2 k Akčnému plánu rozvoja okresu Revúca a návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády Slovenskej republiky. V prvej časti dodatku ide ...

SEKCIA REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Dunajská 68, 81108 Bratislava

JUDr. Eva Zelizňáková, MSc., PhD. - generálna riaditeľka sekcie
eva.zeliznakova@vlada.gov.sk
Telefón: 02 / 20925886

ODBOR PODPORY REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Ing. Dominika Benická - riaditeľka odboru
Tel: 02 / 20925885
E-mail: dominika.benicka@vlada.gov.sk

Mgr. Michal Kováč
kontaktná osoba pre subjekty územnej spolupráce
Tel: 02 / 20925884
E-mail: michal.kovac@vlada.gov.sk

Mgr. Zuzana Beluská
kontaktná osoba pre okres Sobrance
Tel: 02 / 20925985
E-mail: zuzana.beluska@vlada.gov.sk

Ing. Narcisa Kolačkovská
kontaktná osoba pre okresy Rimavská Sobota, Lučenec, Svidník a Vranov nad Topľou
Tel: 02 / 20925883
E-mail: narcisa.kolackovska@vlada.gov.sk

Ing. Michaela Kolimárová
kontaktná osoba pre okresy Poltár, Revúca, Rožňava a Kežmarok
Tel: 02 / 20925889
E-mail: michaela.kolimarova@vlada.gov.sk

ODBOR STRATÉGIE A METODIKY

Dunajská 68, 81108 Bratislava

Ing. Roman Havlíček - riaditeľ odboru
kontaktná osoba pre prípravu akčných plánov pre okresy Gelnica, Bardejov a Medzilaborce
roman.havlicek@vlada.gov.sk
Telefón: 02 / 20925892

JUDr. Katarína Hanová
Tel: 02 / 20925881
E-mail: katarina.hanova@vlada.gov.sk

RNDr. Jana Kolesárová, PhD.
kontaktná osoba pre okresy Veľký Krtíš, Trebišov a Sabinov
Tel: 02 / 20925887
E-mail: jana.kolesarova@vlada.gov.sk

RNDr. Radovan Skyba
Tel: 02 / 20925873
E-mail: radovan.skyba@vlada.gov.sk

Ing. Attila Tóth, PhD.
Tel: 02 / 20925891
E-mail: attila.toth@vlada.gov.sk


Adresa

Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

21895

Dátum poslednej aktualizácie: 24.10.2017