Slovensko si pripomína 25. výročie prijatia Deklarácie o zvrchovanosti

17.07.2017

Pri tejto príležitosti predseda vlády SR Robert Fico zadefinoval národnoštátny záujem Slovenska v najbližšom období a ponúkol politickým stranám, ktoré sú založené na hodnotách slobody a demokracie, konsenzus v dvoch základných otázkach.

Prvou z nich je odmietnutie akýchkoľvek pokusov o návrat k myšlienkam fašistického Slovenského štátu, druhou je postavenie Slovenska v novej Európskej únii.

„Slovensko si nemôže dovoliť byť iba nemým svedkom a následne reagovať na to, čo príde. Musíme byť priamo účastníkom diskusií a musíme priamo formovať spoločne európsku budúcnosť,“ zdôraznil Robert Fico.

Príhovor predsedu vlády SR Roberta Fica na slávnostnom akte pri príležitosti 25. výročia prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR22528