Spoločnosť MIRAFILM vás pozýva na záverečnú Tlačovú konferenciu projektu KULTÚRNE DEDIČSTVO

21.04.2017

Pozývame vás na Tlačovú konferenciu k projektu Kultúrne dedičstvo, ktorý vytvoril 21 filmov o historických pamiatkach rekonštruovaných z Grantov EHP na Slovensku a zároveň seriál fotografií týchto vzácnych historických objektov.  PREČO MÁME BYŤ HRDÍ NA SLOVENSKO? Pretože máme vzácne historické bohatstvo, ktoré nám pomáhajú chrániť Granty Európskeho hospodárskeho priestoru. Propagácia našich vzácnych historických pamiatok bude vďaka profesionálnej práci umelcov v projekte úspešná.

Miesto Tlačovej konferencie:   Rosenfeldov palác, J. M. Hurbana 28, 010 01 Žilina
Čas:   piatok 21. apríla 2017 od 11,oo do 13,oo hod.
Program:  zhodnotenie projektu Kultúrne dedičstvo, výstava fotografií, premietanie filmov
 
 
www.culturalheritage.sk, www.rosenfeldovpalac.sk
 
22135