Tlačové správy a oznamy Úradu vlády SR

Kláštor Hronský Beňadik vďaka projektu a grantom EHP  v novom šate a s novými možnosťami
29.03.2017 Kláštor Hronský Beňadik vďaka projektu a grantom EHP v novom šate a s novými možnosťami Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra v spolupráci s obcou Hronský Beňadik organizuje zajtra, vo štvrtok 30.3.2017 o 13.tej hodine záverečnú konferenciu pri príležitosti ukončenia projektu:  Obnova časti bývalého kláštora Benediktínov v Hronskom Beňadiku za účelom jeho sprístupnenia širokej verejnosti...
Informačný deň o Dunajskom nadnárodnom programe v Košiciach už zajtra
22.03.2017 Informačný deň o Dunajskom nadnárodnom programe v Košiciach už zajtra Dunajský nadnárodný program sa pripravuje na vyhlásenie II. výzvy na čerpanie finančnej podpory pre nové projekty, ktorá za zdroje ERDF predstavuje sumu cca50,83 mil. eur a ktorá sa bude týkať troch prioritných oblastí programu: Inovatívny a sociálne zodpovedný dunajský región, Dunajský región zodpovedn...
Komisie na posudzovanie projektov národnostných menšín odporučili podporiť projekty v plnej sume
21.03.2017 Komisie na posudzovanie projektov národnostných menšín odporučili podporiť projekty v plnej sume Pätnásť komisií na posudzovanie projektov v rámci dotačného programu Úradu vlády Slovenskej republiky  Kultúra národnostných menšín 2017 odporučilo podporiť spolu 1342 projektov v sume 4 500 000 €,teda v plnej výškealokovaných prostriedkov.  Podrobnejšie údaje viažuce sa k jednotlivým národnostným menši...
Dunajský nadnárodný program s novinkami na Národnom informačnom dni aj v Košiciach
16.03.2017 Dunajský nadnárodný program s novinkami na Národnom informačnom dni aj v Košiciach Úrad vlády SR  ako Národný kontaktný bod INTERREGu - Dunajského nadnárodného programu,  organizuje pre všetkých záujemcov o Dunajský nadnárodný program  ďalší zo série Národných  informačných dní spojený s diskusiou,ktorý sa uskutoční  vo   štvrtok  23. marca 2017od 10.00 hodiny v Double Tree by Hilton ...
Stretnutie analytických útvarov z iniciatívy úradu vlády
03.03.2017 Stretnutie analytických útvarov z iniciatívy úradu vlády Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA), analytický útvar ÚV SR, usporiadal dňa 2.3.2017 prvé pracovné stretnutie zástupcov analytických jednotiek pôsobiacich v štátnej správe s cieľom vzájomne sa oboznámiť s prácou, problémami, ktorým čelia, doterajšími výsledkami a možnosťami spolupráce ako aj plánovan...
Stanovisko Úradu vlády SR k odvysielanej reportáži na TA3
02.03.2017 Stanovisko Úradu vlády SR k odvysielanej reportáži na TA3 Vážená pani generálna riaditeľka,   Úrad vlády SR vo svojom stanovisku k reportáži odvysielanej v televízii TA3 dňa 2.3.2017  - prvý krát o 14:47 hod, pod názvom: Najväčší rómsky festival možno zanikne, dôvodom sú financie, uvádza:  „O podporení či nepodporení projektu ktorejkoľvek národnostnej menš...
Burza príležitostí  v Košiciach vďaka Švajčiarskemu finančnému mechanizmu
01.03.2017 Burza príležitostí v Košiciach vďaka Švajčiarskemu finančnému mechanizmu Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) organizuje podujatie s očakávaným veľkým záujmom škôl, žiakov aj zamestnávateľov. Burza príležitostísa uskutoční 2. marca 2017 v priestoroch Kunsthalle na Rumanovej 1 v Košiciach v čase od 9.00 do 17.00 hod. a otvorí  široké ponuky na prezentáciu škôl, žiakov...
Nebojme sa podnikať v sociálnej oblasti
27.02.2017 Nebojme sa podnikať v sociálnej oblasti Jedným z dôležitých nástrojov napredovania najmenej rozvinutých okresov, najmä v oblasti zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných, je podpora subjektov sociálnej ekonomiky a rozvoj sociálneho podnikania. Tejto téme je venovaný v poradí už druhý workshop, ktorý organizuje Úrad vlády SR – sekcia regionálneho...
Experti z OECD zdieľali svoje  skúsenosti s podporou politiky regionálneho rozvoja s úradom vlády
23.02.2017 Experti z OECD zdieľali svoje skúsenosti s podporou politiky regionálneho rozvoja s úradom vlády Vzdelávanie, politika trhu práce či posilnenie kompetencií samospráv – to všetko bude zohrávať kľúčovú úlohu v rozvoji menej rozvinutých regiónov nielen v SR, ale naprieč celou Európskou úniou. Aj táto myšlienka zaznela na včerajšom seminári  pod názvom: Inovácie a výzvy v manažmente regionálneho rozvoj...
Na úrade vlády ocenili víťazov súťaže Road show 2016
22.02.2017 Na úrade vlády ocenili víťazov súťaže Road show 2016 V priestoroch Zrkadlovej sály Úradu vlády SR sa dnes popoludní  uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien víťazom súťaže Roadshow 2016, organizovanej Úradom vlády SR. Ceny odovzdali: vedúci Zastúpenia EK v SR Dušan Chrenek a vedúca služobného úradu Úradu vlády SR Tatiana Janečková súťažným tímom z troch ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>
13016