Tlačové správy a oznamy Úradu vlády SR

Komisia odporučila vláde SR schváliť za nových členov Rady ÚVO troch kandidátov
18.08.2017 Komisia odporučila vláde SR schváliť za nových členov Rady ÚVO troch kandidátovPo tom, čo  odborná hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov Úradu pre verejné obstarávanie, Úradu vlády SR, Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie, Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity, ZMOSu, Slovenskej akadémie vied, Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR a Iniciatívy za v...
Rodinné firmy a nástupníctvo v nich  v centre záujmu medzinárodného  projektu  ENTER-transfer
16.08.2017 Rodinné firmy a nástupníctvo v nich v centre záujmu medzinárodného projektu ENTER-transfer Veľké množstvo fungujúcich rodinných firiem v Európe  každoročne musí ukončiť svoje aktivity z dôvodu neschopnosti nájsť vhodného nasledovníka, ktorý by prevzal vedenie spoločnosti. Nástupníctvo firiem sa tak stáva jedným z najvýznamnejších problémov súčasnosti v strednej Európe s výraznými  hospodársky...
Ďalší  kandidáti zabojujú o svoje členstvo v Rade ÚVO už zajtra
14.08.2017 Ďalší kandidáti zabojujú o svoje členstvo v Rade ÚVO už zajtra V utorok, 15.augusta 2017 sa od 9.00 hodiny v Hoteli Bôrik v Bratislave uskutoční  druhé kolo verejného vypočutia kandidátov  na členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie.   Ďalších z pôvodne siedmich kandidátov v súlade s uznesením vlády SR  č.  296 zo 14. júna 2017 verejne vypočuje  odborná hodnotiac...
Mená a životopisy kandidátov na predsedu ÚVO sú zverejnené
11.08.2017 Mená a životopisy kandidátov na predsedu ÚVO sú zverejnené Úrad vlády SR zverejnil na svojom webovom sídle mená a životopisy vrátane praxe všetkých deviatich kandidátov na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie, ktorých  komisia zriadená na kontrolu návrhov na kandidátov na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie odporučila na verejné vypočutie vládou SR: http...
Komisia odporučila na verejné vypočutie vládou SR deväť kandidátov na predsedu ÚVO
09.08.2017 Komisia odporučila na verejné vypočutie vládou SR deväť kandidátov na predsedu ÚVO Dnes, v stredu 9.augusta 2017 zasadala komisia na kontrolu návrhov na kandidátov na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie, ktorá  posúdila doručené prihlášky všetkých kandidátov v súlade s Výzvou na prihlásenie kandidátov na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie a podrobnosti o spôsobe výberu kandid...
Prvých  troch kandidátov na členov Rady ÚVO vypočuje komisia už zajtra
07.08.2017 Prvých troch kandidátov na členov Rady ÚVO vypočuje komisia už zajtra V utorok, 8.augusta 2017 sa od 9.00 hodiny v Hoteli Bôrikv Bratislave uskutoční prvé kolo verejného vypočutia kandidátov  na členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie.  Troch zo siedmich kandidátov v súlade s uznesením vlády SR  č.  296 zo 14. júna 2017verejne vypočuje  odborná hodnotiaca komisia zlože...
S rozširovaním počtu najmenej rozvinutých okresov sa zintenzívňujú  aktivity na prípravu akčných plánov
31.07.2017 S rozširovaním počtu najmenej rozvinutých okresov sa zintenzívňujú aktivity na prípravu akčných plánov V dňoch 25.-27.júla 2017 sa v súlade s pripravovanou novelizáciou zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov a následným možným zaradením nových okresov Bardejov, Snina, Medzilaborce do zoznamu najmenej rozvinutých okresov uskutočnili pracovné stretnutia splnomocnenca vlády SR pre podporu najmenej ro...
Kandidáti na členov  Rady Úradu pre verejné obstarávanie sú známi
28.07.2017 Kandidáti na členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie sú známi Úrad vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení  a  v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky   č. 296 zo 14. júna 2017 k návrhu na určenie spôsobu výberu členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie menovaných vládou Slovenskej republiky zverejnil na svojo...
Už aj ukrajinská menšina má novozvolených členov a náhradníkov členov výboru
12.07.2017 Už aj ukrajinská menšina má novozvolených členov a náhradníkov členov výboru V stredu 12. júla 2017 sa v priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky uskutočnilo doplňujúce volebné zhromaždenie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny za ukrajinskú národnostnú menšinu, na ktorom zástupcovia národnostných organizácií, preukázateľne sa angažujúcich v oblasti podpory zachov...
Doplňujúce voľby do výboru za ukrajinskú menšinu už zajtra
11.07.2017 Doplňujúce voľby do výboru za ukrajinskú menšinu už zajtra Volebné zhromaždenie sa uskutoční 12. júla 2017 od 13.00 h do 15.00 h v priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky v Bratislave. V tejto súvislosti László Bukovszky, splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny ako predseda Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny, zverejňu...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>
13016