Tlačové správy a oznamy Úradu vlády SR

Úrad vlády SR zverejnil výzvu na predkladanie návrhov na kandidáta za člena Rady ÚVO
22.06.2017 Úrad vlády SR zverejnil výzvu na predkladanie návrhov na kandidáta za člena Rady ÚVO Úrad vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení  a  v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky   č. 296 zo 14. júna 2017 k návrhu na určenie spôsobu výberu členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie menovaných vládou Slovenskej republikyzverejnil na svojom...
Zverejnenie výzvy na voľby do Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny
12.06.2017 Zverejnenie výzvy na voľby do Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny a predseda Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny László Bukovszky v súlade so štatútom výboru a rokovacím poriadkom volebného zhromaždenia výboru vyhlásil 9. júna 2017 na webovom sídle http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/Výzvu na registráciu kan...
Tri úspešné programy podpory z grantov EHP a Nórska budú ukončené na troch konferenciách v Košiciach a Užhorode
09.06.2017 Tri úspešné programy podpory z grantov EHP a Nórska budú ukončené na troch konferenciách v Košiciach a Užho... Návšteva projektov, film o údržbe kultúrnych pamiatok, vystúpenie folklórnych súborov zo Slovenska a Ukrajiny či návšteva pamätníka M.R.Štefánika v Užhorode  - to všetko sú aktivity súvisiace s hneď troma záverečnými konferenciami programov: Zachovanie kultúrneho dedičstva, Domáce a rodovo podmienené ná...
Informácie o troch programoch Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu
09.06.2017 Informácie o troch programoch Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA   Správca programu: Národný kontaktný bod – Úrad vlády SR Donorský partner programu: Nórsky Barentsov sekretariát (Barentssekretariatet) Alokácia: 15 727 702 € (85 % z toho NFM a 15 % štátny rozpočet) Zazmluvnené finančné prostriedky: 13 709 053 € Informácie: http://www.eeagr...
Veľa zelene a špeciálny bioplynový reaktor -  Slovensko je ekologickejšie aj vďaka grantom EHP a Nórska
07.06.2017 Veľa zelene a špeciálny bioplynový reaktor - Slovensko je ekologickejšie aj vďaka grantom EHP a Nórska Tzv. zelené mestá, revitalizácia zelene, parkov, budovanie nových oddychových zón, prevencia pred povodňami, využitie dažďovej vody, Modré školy a zvýšená produkcia obnoviteľnej energie z biomasy – to všetko  bolo súčasťou  dvoch programov Prispôsobenie sa zmene klímy a Zelené inovácie v priemysle a ich...
Víťazi vedomostnej súťaže Mladý Európan 2017 sú známi
06.06.2017 Víťazi vedomostnej súťaže Mladý Európan 2017 sú známi Dnes, v utorok, 6.júna 2017 sa v Hoteli Bôrik v Bratislave  uskutočnilo v poradí už 12. finále vedomostnej súťaže pre mladých ľudí Mladý Európan. Spolu 13 trojčlenných družstiev, ktoré tvorili študenti stredných škôl, víťazi regionálnych kôl, súťažilo v troch kolách. Prvé kolo pozostávalo z pomerne...
Finále vedomostnej súťaže Mladý Európan 2017
05.06.2017 Finále vedomostnej súťaže Mladý Európan 2017 Zajtra, v utorok 6. júna 2017 sa  o 9.00 hodine v Hoteli Bôrik v Bratislave uskutoční finále 12. ročníka vedomostnej súťaže Mladý Európan, ktorej organizátorom sú: Zastúpenie Európskej komise na Slovensku, sieť informačných centier Europe Direct a spoluorganizátorom a partnerom je Úrad vlády  SR  ako Ri...
Úrad vlády SR zriaďuje Centrum vzdelávania a hodnotenia štátnych zamestnancov
01.06.2017 Úrad vlády SR zriaďuje Centrum vzdelávania a hodnotenia štátnych zamestnancov   V súvislosti s prijatím nového zákona o štátnej službe, ktorý nadobúda účinnosť dnes, 1. júna 2017, Úrad vlády Slovenskej republiky ako gestor zákona zriaďuje Centrum vzdelávania a hodnotenia, ktoré bude zabezpečovať vzdelávanie pre všetkých štátnych zamestnancov v oblastiach, ktoré vyplývajú z nové...
Úrad vlády SR zverejnil novú výzvu na prihlásenie kandidátov na predsedu ÚVO
01.06.2017 Úrad vlády SR zverejnil novú výzvu na prihlásenie kandidátov na predsedu ÚVO Úrad vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení  a  v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky   č. 141 zo dňa 29.3.2017 k návrhu Výzvy na prihlásenie kandidátov na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie a podrobnosti o spôsobe výberu kandidáta na predsed...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>
13016