Tlačové správy a oznamy Úradu vlády SR

Tradičná Vianočná kvapka krvi na úrade vlády
07.12.2017 Tradičná Vianočná kvapka krvi na úrade vlády Zamestnanci Úradu vlády SR, ich rodinní príslušníci, či kamaráti , ako aj kolegovia z Ministerstva financií SR  a Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizácie darovali aj tento rok v predvianočnom čase svoju krv.  Mobilná odberová jednotka Národnej transfúznej služby SR odobrala počas toho...
Na Úrade vlády SR dnes podpíšu kolektívne zmluvy vyššieho stupňa
07.12.2017 Na Úrade vlády SR dnes podpíšu kolektívne zmluvy vyššieho stupňa Vo štvrtok 7. októbra 2017  sa o 11.00 hodine v Zrkadlovej sále Úradu vlády SR uskutoční podpis Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní  postupujú  podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo  verejnom záujme na rok 2018 a Kolektívnej zmluvy...
Výjazdové rokovanie vlády  - milión pre rozvoj okresu Revúca
06.12.2017 Výjazdové rokovanie vlády - milión pre rozvoj okresu Revúca Vláda SR na svojom dnešnom výjazdovom rokovaní v Revúcej schválila vládny materiál: Návrh dodatku č. 2 k Akčnému plánu rozvoja okresu Revúca a návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády Slovenskej republiky. V prvej časti dodatku ide o doplnenie subjektov územnej spolupráce a právnických...
STANOVISKO ÚV SR: NEHORÁZNE ZAVÁDZANIE P.ONDEKA
01.12.2017 STANOVISKO ÚV SR: NEHORÁZNE ZAVÁDZANIE P.ONDEKA Úrad vlády SR  považuje vyhlásenia predsedu Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy P.Ondeka  o „pomste predsedu vlády“ a vyvolávanie sociálneho napätia za nehorázne.   Pedagogickým a odborným zamestnancom, ako aj vysokoškolským pedagógom, sa platy zvyšovali v januári 2016, a to o 4%, ďalšie navýše...
Ďalšia „lastovička“ v plnení akčných plánov -  nový obecný podnik v Gemeri
01.12.2017 Ďalšia „lastovička“ v plnení akčných plánov - nový obecný podnik v Gemeri Celozrnné, bezlepkové, závarkové,  prílohové – takéto cestoviny z dielne obecného podniku v obci Gemer sa už čoskoro môžu ocitnúť na tanieroch obyvateľov južného Gemera, ale aj napríklad v tamojších školských jedálňach.  Obecný podnik Gemer vytvorí päť pracovných miest a zamestná aj znevýhodnených uchád...
Vláda SR dnes schválila dodatok k akčnému plánu aj pre okres Svidník
29.11.2017 Vláda SR dnes schválila dodatok k akčnému plánu aj pre okres Svidník Vláda SR na svojom rokovaní dňa 29. novembra 2017 schválila návrh dodatku k akčnému plánu rozvoja okresu Svidník. Po Vranove nad Topľou a Trebišove ide v poradí o zmenu v treťom okrese, ktorý je zaradený medzi dnes už 15 najmenej rozvinutých. Návrhy dodatkov boli predložené na podnet rozvojových rád z d...
Aktivity Úradu vlády SR  v koordinácii regionálneho rozvoja – seminár a kompletné kontakty
29.11.2017 Aktivity Úradu vlády SR v koordinácii regionálneho rozvoja – seminár a kompletné kontakty Sekcia regionálneho rozvoja Úradu vlády SR v stredu 29.11.2017 o 13.00 hodine v priestoroch budovy Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja  v Banskej Bystriciorganizujepracovné stretnutie na tému kompetencií okresných úradov, centier podpory regionálneho rozvoja a sekcie za účelom koordinácie činnos...
Prestížna Asociácia pre výskum hraníc o úspešných projektoch cezhraničnej spolupráce
22.11.2017 Prestížna Asociácia pre výskum hraníc o úspešných projektoch cezhraničnej spolupráce Spravodajské periodikum La Frontera, ktorý vychádza dva krát ročne a prináša informácie z celého sveta o dianí v oblasti výskumu hraníc:  správy z výskumných projektov, vedeckých a odborných podujatí zameraných na problematiku hraníc, ako aj informácie o nových publikáciách z tejto oblasti, vydáva Asoci...
Platy zamestnancov štátnej a verejnej správy sa zvýšia na budúci rok o 4,8 %
20.11.2017 Platy zamestnancov štátnej a verejnej správy sa zvýšia na budúci rok o 4,8 % V pondelok 20.novembra 2017 sa v Zrkadlovej sále Úradu vlády SR za účasti vyjednávačov za stranu zamestnancov a zamestnávateľov uskutočnilo 1.kolo kolektívneho vyjednávania o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona o odmeňovaní niektorých zames...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>
13016