Tomáš Borec


minister spravodlivosti SR

Ministerstvo spravodlivosti SR
Dátum narodenia 17. január 1967
Vzdelanie United Kingdom Central European Legal Scholarship London (1993)
  Duke University School of Law – Summer Institute Brussels, Belgium (1992)
  Právnická fakulta Univerzity Komenského, JUDr. (1990)
  Právnická fakulta Univerzity Komenského, Mgr. (1989)
Profesionálna prax:  
Koncipientská prax Advokátska kancelária JUDr. Jána Havláta v Bratislave (1990 –   1993)
Advokátska prax Advokátska kancelária Borec & Bohunský, Bratislava (od 2009)
  Vlastná advokátska kancelária v Bratislave (2000 – 2009)
  Spolupráca so Squire, Sanders (2000 – 2003)
  AK Havlát, Borec & partners, Bratislava (1993 – 1997)
Iná právna prax vedúci právneho oddelenia v Citibank (Slovakia) a.s. (1997 – 2000)
   
Práca v orgánoch Slovenskej advokátskej komory:  
2010 - apríl 2012 predseda Slovenskej advokátskej komory
2004 - 2010   člen disciplinárnej komisie SAK  
  prednášateľ na koncipientskych a advokátskych seminároch k otázkam o rozhodcovskom konaní
Jazykové znalosti:
angličtina