Úverový a záručný výbor vlády SR

Tajomník: Ing. Eva Šajtlava Zajasenská
Sídlo: Ministerstvo financií SR
Tel.: 02/5958 3228
E-mail: eva.sajtlava-zajasenska@mfsr.sk