Uznesenia vlády SR

Uznesenia vlády od 1. 1. 2001
Rok 2000
December ... ( 1001 - 1113 )
November ... ( 907 - 1000 )
Október ...... ( 805 - 906 )
September .. ( 697 - 787 )
August ....... ( 586 - 695 )
Júl ............. ( 505 - 585 )
Jún ............ ( 410 - 504 )
Máj ............ ( 281 - 409 )
Apríl ........... ( 211 - 280 )
Marec ......... ( 108 - 210 )
Február ....... ( 64 - 107 )
Január ......... ( 1 - 63 )
Rok 1999
December ... ( 1050 - 1167 )
November ... ( 938 - 1049 )
Október ...... ( 850 - 937 )
September .. ( 754 - 849 )
August ....... ( 637 - 753 )
Júl ............. ( 576 - 636 )
Jún ............ ( 447 - 575 )
Máj ............ ( 342 - 446 )
Apríl ........... ( 274 - 341 )
Marec ......... ( 172 - 273 )
Február ....... ( 91 - 171 )
Január ........ ( 1 - 90 )
Rok 1998
December .... ( 829 - 940 )
November .... ( 713 - 828 )
Október .... ( 646 - 712 )
September .. ( 583 - 645 )
August ..... ( 506 - 582 )
Júl ........ ( 449 - 505 )
Jún ........ ( 391 - 448 )
Máj ........ ( 322 - 390 )
Apríl ...... ( 263 - 321 )
Marec ...... ( 134 - 262 )
Február .... ( 53 - 133 )
Január ..... ( 1 - 52 )
Rok 1997
December ... ( 857 - 925 )
November ... ( 787 - 855 )
Október .... ( 699 - 786 )
September .. ( 626 - 697 )
August ..... ( 567 - 625 )
Júl ........ ( 480 - 566 )
Jún ........ ( 390 - 478 )
Máj ........ ( 312 - 389 )
Apríl ...... ( 227 - 311 )
Marec ...... ( 158 - 226 )
Február .... ( 87 - 157 )
Január ..... ( 1 - 86 )
Rok 1996
December ... ( 815 - 898 )
November ... ( 744 - 814 )
Október .... ( 647 - 743 )
September .. ( 579 - 646 )
August ..... ( 521 - 577 )
Júl ........ ( 461 - 520 )
Jún ........ ( 382 - 460 )
Máj ........ ( 315 - 381 )
Apríl ...... ( 228 - 314 )
Marec ...... ( 164 - 227 )
Február .... ( 68 - 163 )
Január ..... ( 1 - 67 )
Rok 1995
December ... ( 911 - 984 )
November ... ( 813 - 910 )
Október .... ( 715 - 811 )
September .. ( 658 - 714 )
August ..... ( 562 - 657 )
Júl ........ ( 489 - 561 )
Jún ........ ( 394 - 488 )
Máj ........ ( 283 - 393 )
Apríl ...... ( 208 - 282 )
Marec ...... ( 141 - 207 )
Február .... ( 61 - 140 )
Január ..... ( 1 - 60 )
Rok 1994
December ... ( 1174 - 1263 )
November ... ( 1109 - 1173 )
Október .... ( 1025 - 1108 )
September .. ( 910 - 1024 )
August ..... ( 752 - 909 )
Júl ........ ( 665 - 751 )
Jún ........ ( 543 - 664 )
Máj ........ ( 402 - 542 )
Apríl ...... ( 314 - 401 )
Marec ...... ( 155 - 313 )
Február .... ( 59 - 154 )
Január ..... ( 1 - 58 )
Rok 1993
December ... ( 884 - 945 )
November ... ( 783 - 883 )
Október .... ( 702 - 782 )
September .. ( 618 - 701 )
August ..... ( 556 - 617 )
Júl ........ ( 479 - 555 )
Jún ........ ( 356 - 478 )
Máj ........ ( 301 - 355 )
Apríl ...... ( 213 - 300 )
Marec ...... ( 126 - 212 )
Február .... ( 71 - 125 )
Január ..... ( 1 - 70 )
Rok 1992
December ... ( 880 - 1003 )
November ... ( 826 - 879 )
Október .... ( 756 - 823 )
September .. ( 692 - 755 )
August ..... ( 660 - 691 )
Júl ........ ( 629 - 659 )
Jún ........ ( 498 - 628 )
Máj ........ ( 328 - 497 )
Apríl ...... ( 245 - 327 )
Marec ...... ( 118 - 244 )
Február .... ( 56 - 117 )
Január ..... ( 1 - 55 )