Vláda SR od 09. 07. 2010 do 04.04.2012

Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2010-2014
Iveta Radičová
predsedníčka vlády SR a od 28. 11. 2011 poverená vedením Ministerstva obrany SR
Úrad vlády SR
Ján Figeľ
1. podpredseda vlády SR a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Rudolf Chmel
podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Úrad vlády SR
Ivan Mikloš
podpredseda vlády SR a minister financií
Ministerstvo financií SR
Jozef Mihál
podpredseda vlády SR a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Iveta Radičová
predsedníčka vlády SR a od 28. 11. 2011 poverená vedením Ministerstva obrany SR
Ministerstvo obrany SR
Ľubomír Galko
minister obrany do 23. 11. 2011
Ministerstvo obrany SR
Eugen Jurzyca
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Zsolt Simon
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
József Nagy
minister životného prostredia 2. 11. 2010 -
Ministerstvo životného prostredia SR (od 1. 11. 2010)
7307