Záverečná konferencia programov: Domáce a rodovo podmienené násilie a Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva

13.06.2017

Pozývame Vás  na záverečnú konferenciu programov: Domáce a rodovo podmienené násilie a Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva, ktorá sa uskutoční dnes, 13.6.2017 o 10.00 h v hoteli   Double Tree by Hilton v Košiciach.


Záverečné konferencie programov
SK05 – Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva
SK09 – Domáce a rodovo podmienené násilie
Moderuje Tatiana Kmecová
9,30 – 10,00 Registrácia

10,00 – 10,10  Otvorenie konferencie
• Ján Krak, GR Sekcie pre bilaterálne finančné nástroje
• Inga Magistad, J. E. veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva na Slovensku

10,10 – 11,30* Čo sa nám podarilo dosiahnuť
• prezentácia odboru Grantov EHP a Nórska RO Jaroslav Mojžiš, Natália Ďurková, Petra Kropacsek
• prezentácie expertov:
o Katarína Kosová – Pamiatkový úrad SR
o Oľga Pietruchová – Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny
• prezentácia donorských partnerov programu SK09
o Freja Ulvestad Kärki, Nórske riaditeľstvo pre zdravie
o Marta Becerra, Rada Európy

11,30 – 11,45 Prestávka

11,45 – 12,45 Praktické príklady spoločnej práce
• film “Pro Monumenta”
• prezentácia projektu „Pro Monumenta – prevencia údržbou“ – Branislav Rezník, Pamiatkový úrad SR
• prezentácia projektu „Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie“ – Barbora Burajová, Inštitút pre výskum práce a rodiny

12,45 – 13,00 Čo nás čaká
• prezentácia nového programového obdobia RO J. Mojžiš

13,00 – 14,00 Obed

14,00 – 16,30 Rokovanie v paneloch


Panel 1 Program SK05 „Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva“
Moderuje Tatiana Kmecová
14,00 – 14,20 Prezentácia projektu „Zlepšenie turistickej infraštruktúry sprístupnenia národnej kultúrnej pamiatky – Nitra hrad –  vrátane obnovy jeho častí“ – Martin Štofko, Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra

14,20 – 14,40  Prezentácia projektu „HraMoKa - obnova barokových siení na hrade Modrý Kameň pre bábkové divadlo, regionálnu históriu a tvorivé dielne detí a mládeže“ – Helena Ferencová, SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň

14,40 – 15,00 Prezentácia projektu „Obnova drevených chrámov, skvalitnenie infraštruktúry Cyklistického chodníka ikon“ – Daniela Galandová, Karpatské drevené cerkvi, n. o.

15,00 – 15,20 Prezentácia projektu „Reštaurovanie Novej synagógy/Kunsthalle Žilina“ – Marek Adamov, Truc shpérique

15,20 – 15,40 Prestávka

15,40 – 15,55 Prezentácia projektu „Obnova NKP - historickej budovy Štátneho divadla Košice v multikultúrnom a multinárodnom prostredí” – Ivan Král, Štátne divadlo Košice

15,55 – 16,10 Prezentácia projektu „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti“ – Martina Tichá, Hlavné mesto SR Bratislava

16,10 – 16,30 Prezentácia ÚV SR k novému obdobiu – Natália Ďurková

16,30 – 17,30 Čaša vína

17,30 – 18,30 Prehliadka historického centra mesta Košíc so zameraním na pamiatky zrekonštruované z Grantov EHP – stretnutie so sprievodcom o 17:30 hod. na recepcii hotela

Panel 2 Program SK09 „Domáce a rodovo podmienené násilie“
Moderuje Monika Bosá, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Inštitút edukológie a sociálnej práce a EsFem
14,00 – 15,00 Aktívna diskusia zúčastnených o výsledkoch programu – ako sa zmenila situácia, resp. čo sa dosiahlo realizáciou programu očami prijímateľov a partnerov projektu

15,00 – 15,20 Prestávka

15,20 – 16,10 Aktívna diskusia zúčastnených o výsledkoch programu – ako sa zmenila situácia, resp. čo sa dosiahlo realizáciou programu očami prijímateľov a partnerov projektu

16,10 – 16,30 Prezentácia ÚV SR k novému obdobiu - Jana Dacková

16,30 – 17,30 Čaša vína
17,30 – 18,15 Presun do Prešova na návštevu projektu
18,15 – 19,30 Návšteva projektu „Slovensko bez násilia páchaného na ženách“ organizácie MyMamy
19,30 – 20,15 Presun z Prešova do Košíc


22391