Životopisy kandidátov na člena Rady ÚVO s uvedením kde vykonávali odbornú prax vo VO

20888