„Strategické hodnotenie HP IS 2012“
Dátum zverejnenia: 26.07.2012