Tabuľka – Opis predmetu – Príloha č. 1 Výzvy (XLS / XLSX)