Rada vlády SR pre prevenciu kriminality

Tajomník: Petra Barnová
Sídlo: Ministerstvo vnútra SR
Tel.: 02/4859 2245
E-mail: rvpk@minv.sk