Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk
Prenájom konferenčnej miestnosti a stravovanie
Dátum zverejnenia: 28.05.2013
Verejný obstarávateľ na základe skutočnosti, že sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ruší zadávanie zákazky s nízkou hodnotou “Zabezpečenie konferenčných priestorov, ubytovania a stravovania“ . Verejný obstarávateľ si zabezpečí svoje potreby vo vlastnom účelovom zariadení.