OPIS na konferencii IT SUMMIT prezentoval aj elektronické novinky uľahčujúce občanom vybavovanie na úradoch

04.10.2013

Na konferencii IT SUMMIT 2013, ktorá sa v Bratislave uskutočnila vo štvrtok 3. októbra, sa zúčastnila odborná verejnosť, zástupcovia IT spoločností zo Slovenska i zo zahraničia, zástupcovia štátnej a verejnej správy, ako aj implementátori rozličných IT projektov.

Podľa Jaroslava Mendela, generálneho riaditeľa sekcie Sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Informatizácia spoločnosti, ktorého Riadiaci orgán sídli na Úrade vlády SR,  je momentálne  zdigitalizovaných 20% diel v rámci projektu Digitálna galéria a 50% diel z projektu digitalizácie audiovízie (vzácne knihy a herbáre, výtvarné diela - napr. kompletná zbierka obrazov Ľudovíta Fullu, Bojnický oltár či časti Spišského hradu). Niektoré zdigitalizované objekty si môžu odborníci, učitelia, študenti aj  verejnosť  pozrieť už teraz, a to na internetových stránkach www.webumenia.sk alebo www.dikda.sk.
 
Katarína Leitmannová z Úradu geodézie, kartografie a katastra predstavila nový www.geoportal.skako elektronickú službu pre užívateľov, ktorí potrebujú pracovať s mapovými podkladmi. Benefitom je predovšetkým štátom garantovaná presnosť údajov. Bežnému občanovi pomôže portál zorientovať sa v mapovom priestore, obce už nemusia čakať na údaje napr. pri príprave zmeny územných plánov, ktoré im úrad doteraz posielal na DVD poštou. Priamo cez geoportál je možné stiahnuť si podrobnú mapu s presnou identifikáciou objektov a ich popisom (či ide o administratívnu budovu alebo obytný dom, akú má výšku a pod).  Táto elektronická služba je dostupná každému obyvateľovi od mája tohto roku.
 
Aj projekty, ako napríklad Ústredný portál verejnej správy, elektronická ID, ktoré zrýchlia občanom vybavovanie rozličných typov žiadostí, sú súčasťou Operačného programu Informatizácia spoločnosti. V rámci OPIS-u je vyčerpaných takmer 34 % finančných prostriedkov v celkovom objeme 281,3 milióna eur z celkovej kontrahovanej sumy vo výške 734,9 mil. eur.  Na konferencii zaznela aj dôležitá informácia z hľadiska verejného obstarávania: „V  tomto roku boli prekontrolované projekty v objeme 295 miliónov eur, “ uviedol riaditeľ odboru monitorovania a hodnotenia Riadiaceho orgánu OPIS-u Michal Blaško.
 
Aby nastávajúce obdobie (2014 – 2020) v rámci  informatizácie spoločnosti bolo ešte úspešnejšie, je potrebné  dosiahnuť do roku 2015 funkčnú dátovú vrstvu registrov a údajov, aplikáciu zákona o eGovernmente a eliminovať prekážky, ktoré spôsobujú nevyužívanie internetu obyvateľmi našej krajiny.

13053