slovensko.sk ocenené v prestížnej súťaži Microsoft Industry Awards 2013

07.10.2013

Cieľom informačného portálu slovensko.sk, ktorý  je prezentačnou časťou Ústredného portálu verejnej správy, je zabezpečiť centrálny a jednotný prístup k akejkoľvek elektronickej službe štátu. Integruje informácie a služby zo serverov jednotlivých rezortov a poskytuje ich používateľovi prehľadnou a prístupnou formou.
Vývoj centrálneho riešenia, ktoré by občanom Slovenskej republiky sprostredkovalo elektronické služby a zjednodušilo komunikáciu s úradmi, siaha už do roku 2002. Lídrom tímu, ktorý rozvinul riešenie s podobnou ambíciou ako mal portál Obcan.sk, je  Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES). Vzhľadom na predchádzajúce pozitívne skúsenosti bola pre tento projekt zvolená práve technológia spoločnosti Microsoft.
Hlavnými prínosmi riešenia sú:
  • vytvorenie vstupnej brány pre všetkých občanov pre kontakt so štátom;
  • prehľadné a dostupné informácie z verejnej správy;
  • jednoduchá navigácia občanov k relevantným službám a pomoc pri riešení ich životných situácií súvisiacich s verejnou správou
„Sme radi, že naše technológie sa stali súčasťou inovatívneho riešenia, ktoré bude prospešné pre slovenských občanov. Svedčí o tom aj fakt, že riešeniu bolo udelené ocenenie Finalist v kategórii Najlepšia aplikácia pre štátnu správu, samosprávu a akademický sektor  v rámci súťaže zákazníckych riešení Microsoft Industry Awards 2013,“ uviedol Gabriel Fedorko, obchodný riaditeľ pre verejnú správu, Microsoft Slovakia.

Vytvorením informačného portálu slovensko.sk sa nám podarilo vybudovať centrálne miesto, ktoré umožňuje prístup všetkých občanov k potrebným informáciám a všetkým elektronickým službám štátu. Som presvedčený, že sa nám spoločne s našim partnerom, spoločnosťou Millennium, podarilo naplniť naše predstavy, a portál slovensko.sk sa vďaka svojej kvalite čoskoro stane počiatočným zdrojom informácií pri riešení jednotlivých životných situácií našich občanov,“ uviedolIvan Ištvánffy, generálny riaditeľ Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby.
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Úrad vlády SR

13079