Otváracia konferencia "Znovuzrodené dedičstvo"

04.11.2013

          Úrad vlády SR ako Správca programu SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva, podpora rozmanitosti v oblasti kultúry a umenia v rámci európskeho kultúrneho dedičstva financovaného z grantov EHP a štátneho rozpočtu SR organizuje dňa 14.11.2013 o 10.00 hod v bratislavskej Redute otváraciu konferenciu tohto programu pod názvom „Znovuzrodené dedičstvo“.

Program konferencie a prihlasovací formulár nájdete na adrese http://www.eeagrants.sk/znovuzrodene-dedicstvo/ 
13306