Poskytnutie inštalačných služieb a prenájom telefonických zariadení
Dátum zverejnenia:
Vysvetlenie č.1