Elektronické schránky už aj pre podnikateľov a živnostníkov

03.02.2014

Od pondelka  3. 2. 2014 sprístupnila Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) na Ústrednom portáli verejnej správy na adrese www.slovensko.skpribližne 650 000elektronických schránok aj pre podnikateľské subjekty a živnostníkov, či orgány verejnej moci. Týmto sú  podľa zákona o e-Governmente  vytvorené elektronické schránky už pre všetky skupiny používateľov v Slovenskej republike. Prihlasovanie sa do elektronických schránok je podľa zákona o e-Governmente možné iba prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu, tzv. eID karty vydanej po 1. decembri 2013. Táto eID karta občana – živnostníka, štatutára, či vedúceho orgánu verejnej moci musí mať aktivovanú Online eID funkciu.
Nové schránky pre podnikateľské subjekty a živnostníkov boli vygenerované na základe údajov z príslušných registrov ministerstva spravodlivosti a ministerstva vnútra. Schránka bude k dispozícii, len ak sú údaje kompletné. V  prípade problémov pri aktivácii schránky je potrebné  kontaktovať príslušný okresný súd alebo príslušný okresný úrad, odbor živnostenského podnikania v postavení jednotného kontaktného miesta a opraviť resp. doplniť údaje v nich.
            Na Ústrednom portáli verejnej správy sú už dnes v elektronickej forme dostupné služby živnostenského a obchodného registra, služby katastra - Katastrálny portál, Služby všeobecnej agendy – Univerzálne podanie a iné.  Ďalšie elektronické služby verejnej správy, ktoré budú využívať spoločné moduly ústredného portálu, pribudnú postupne. Kompletná  elektronizácia verejnej správy má byť ukončená do 3 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zákona o e-Governmente.
Občania sa môžu o zriaďovaní a sprístupnení elektronických stránok informovať  u operátorov Ústredného kontaktného  centra  telefonicky na  čísle 02/35803 083 alebo prostredníctvom elektronického webového formulára. Operátori sú k dispozícií počas pracovných dní v čase od 8.00 do 18.00 h. Mimo uvedených časov a v dňoch pracovného pokoja môžu občania  zanechať telefonický odkaz a operátori kontaktného centra zavolajú spätne.
Elektronické schránky pre všetkých používateľov na Slovensku boli vytvorené  v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti (OPIS) spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
 
NASES – Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
www.nases.gov.sk
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk


14255