Úrad vlády už poukazuje finančné prostriedky na účty žiadateľov o dotácie

28.03.2014

Po tom, čo žiadatelia o dotácie z programu Kultúra národnostných menšín 2014 splnili všetky požiadavky potrebné k  schváleniu zmlúv, Úrad vlády SR po podpise zmlúv pristúpil k zadávaniu príkazov na úhradu. Počet obojstranne podpísaných zmlúv k dnešnému dňu  je trinásť  - jedenásť zmlúv so žiadateľmi z rusínskej národnostnej menšiny  na dvanásť  projektov v hodnote 7 500 eur, jedna zmluva so žiadateľom z moravskej národnostnej menšiny na tri projekty v hodnote 14 150 eur a jedna zmluva so žiadateľom z chorvátskej národnostnej menšiny na osem projektov v hodnote 49 375. Finančné prostriedky sa začali poukazovať na účty žiadateľov už od  štvrtka 27.3.2014
 
Úrad vlády SR a Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny tak dodržal svoje vyhlásenie , v ktorom tvrdil, že prví žiadatelia a organizátori podujatí pre národnostné menšiny budú mať koncom marca, resp. začiatkom apríla finančné prostriedky na svojich účtoch. Proces podpisovania zmlúv a ich úhrada bude pokračovať aj naďalej v súlade so Smernicou vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky     č. 4/2014 zo dňa 12. februára 2014 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky.

Finančné prostriedky sú bazálnou pod mienkou podpory kultúry a jazyka národnostných menšín žijúcich v SR a žiadateľom umožňujú  realizovať aktivity tak, aby sa mohla aj naďalej uchovávať a rozvíjať kultúra národnostných menšín.  Zrýchlený prístup úradu vlády k vyplácaniu finančných prostriedkov žiadateľom pomôže stabilizácii a kvalitatívnemu rozvoju viacerých organizácií aj podujatí národnostných menšín v Slovenskej republike.
 
Úrad vlády SR
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
14702