Po veľkonočných sviatkoch sa na východnom Slovensku otvárajú stavby v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce

22.04.2014

V rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ktorého Národným kontaktným bodom je Úrad vlády Slovenskej republiky, sa celkovo realizuje 21 projektov. Na ich financovanie má SR vyčlenených 59,980 mil. eur, príspevok Švajčiarskej konfederácie je 63,516 mil. švajčiarskych frankov.  Minimálne 40% prostriedkov (24,00 milióna eur) bude použitých na financovanie projektov  na východnom Slovensku  - v regióne s najnižším hrubým domácim produktom na obyvateľa. 

Prostredníctvom Švajčiarskeho finančného mechanizmu sa zabezpečuje podpora najmä cestovného ruchu sociálnych služieb pre postihnuté deti a mládež, sociálnej inklúzie pre príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít, komunálnej infraštruktúry zberu a čistenia odpadových vôd. Dátum ukončenia realizácie projektov je najneskôr do 13.6.2017. 

V dňoch 23.4.-24.4.2014 sa v obciach Gemerská Poloma, Dlhé nad Cirochou a Tušice uskutoční slávnostné poklepanie základného kameňa pre vybudovanie verejných kanalizácií (23,6 km) či prípojok domácností na ňu, čo prispeje k zlepšeniu služieb komunálnej infraštruktúry v oblasti zberu, čistenia odpadových vôd a ochrane spodných a povrchových vôd pre celkovo 7 301 obyvateľov.  Celková výška schváleného nenávratného finančného príspevku na tieto projekty je 10,78 milióna eur, z toho príspevok Švajčiarskej konfederácie predstavuje 11,67 milióna CHF.

V obci Zemplínske Hámre pôjde o vybudovanie obecného múzea so zameraním na históriu priemyselnej činnosti vo Vihorlatských vrchoch, o obnovu 6 pamiatok (banská štôlňa, vysoká pec, hámor s vodným náhonom, úzkokoľajka na prepravu dreva pri výrobe uhlia a pod.), ako aj turistického informačného centra a komplexného informačného systému v obci.

Dňa 25.4.2014 sa o 8.30 hod. v priestoroch Účelového zariadenia  Dom Hostí, Mánesova 1 v Košiciach uskutoční Výročné stretnutie so zástupcami Švajčiarskej konfederácie a Úradu vlády SR, kde sa zhodnotí stav a financovanie implementácie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce ta rok 2013.

Odbor riadenia a implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu
Sekcia bilaterálnych finančných nástrojov ÚV SR
14782