Konferencia iDEME OPIS 2014 už o týždeň!

12.06.2014

Vo štvrtok 19. júna 2014 sa v bratislavskom hoteli Bôrik uskutoční 7. ročník konferencie o informatizácii verejnej správy iDEME OPIS 2014. Konferenciu organizujú občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP) a Riadiaci orgán Operačného programu Informatizácia spoločnosti (RO OPIS). Záštitu nad konferenciou prevzal vedúci Úradu vlády SR Igor Federič. „Verím, že konferencia prinesie množstvo nových užitočných poznatkov týkajúcich sa prechodu verejnej správy na elektronickú komunikáciu a že plodná diskusia účastníkov prispeje k  ďalšiemu zdokonaľovaniu tohto náročného procesu, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je aj úrad vlády,“ uviedol.
 
Podľa prezidenta PPP Milana Ištvána hlavnou témou siedmeho ročníka bude prezentácia nových elektronických služieb verejnej správy, ktoré vznikli práve vďaka podpore OPIS. Keďže podtitulom konferencie iDEME je už od jej vzniku "Informatizácia až po dediny a mestá", organizátori na nej chcú prezentovať nielen projekty slovenských samospráv vrátane Datacentra obcí a miest (DCOM), ale aj projekty, akými sú Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS), Register adries alebo Mapový klient ZB GIS, ktoré majú priamy dopad na funkcie samosprávy.
 
Milan Ištván je presvedčený o tom, že účastníkov určite zaujmú atraktívne prezentácie OPIS projektov digitalizácie národného kultúrneho dedičstva, s dôrazom na národné projekty Digitálna knižnica a digitálny archív či Digitálne múzeum.
 
Organizátori konferencie iDEME OPIS 2014 pripravili pre účastníkov aj anketu o užitočnosti elektronických služieb verejnej správy, do ktorej sa budú môcť zapojiť prostredníctvom interaktívnych terminálov partnera konferencie - spoločnosti QEX. Tieto terminály nachádzajú široké uplatnenie na slovenských úradoch štátnej správy či vo verejnoprávnych inštitúciách.
 
Súčasťou konferencie bude workshop "Aplikácia analytických nástrojov pre oblasť prevencie a detekcie podvodov" pre zástupcov verejnej správy, ktorý je pripravený v spolupráci s odborníkmi spoločnosti SAS Slovakia. Téma workshopu je v súčasnosti veľmi aktuálna aj vzhľadom na implementáciu veľkého objemu finančných prostriedkov z fondov Európskej únie.
 
Presný program konferencie iDEME OPIS 2014 a odkaz na online registráciu nájdete na stránke www.ideme.net. Tešíme sa na Vašu účasť!
 

15190