Slávnostným otvorením TIK-u sa o týždeň začne nová sezóna v Dobšinskej Ľadovej Jaskyni

20.06.2014

V sobotu, 28.júna 2014 sa o 10.00 hod. uskutoční slávnostné otvorenie nového Turisticko-informačného centra v rámci projektu švajčiarsko-slovenskej spolupráce: Slovenský raj – Klaster  cestovného ruchu Národný park Slovenský raj a TIC Dobšinská Ľadová Jaskyňa, realizovaného obcou Stratená. Súčasťou otvorenia bude aj podujatie s názvom Na bicykli v raji“, ktorú organizuje Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj.
 
Nové centrum bude  adekvátnym priestorom pre poskytovanie informácií, brožúr, letákov a iných propagačných materiálov, ktoré napomôžu zvýšeniu turistického ruchu v tejto prekrásnej časti Slovenska  na úrovni, ktorá je vo vyspelých krajinách Európy  bežná. Ponúkne turistom kompletné informácie nielen o vzácnom prírodnom klenote – Dobšinskej Ľadovej Jaskyni - ale aj o ďalších atrakciách, pamiatkach a vzácnych miestach či možnostiach na rekreáciu, šport aj turistiku v tomto regióne.
 
Vybudovať nové informačné centrum sa podarilo vďaka finančnej podpore vo výške viac ako 1,126 milióna eur z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ktorého správcom je Úrad vlády Slovenskej republiky. Otvorenia centra sa zúčastnia: J.E. Alexander Wittwer, veľvyslanec Švajčiarska v Slovenskej republike, p. Lajos Szabó, z kancelárie Švajčiarskeho príspevku v Slovenskej republike, p. Ivan Ivančin, riaditeľ odboru riadenia a implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu, Úrad vlády SR, zástupcovia Oblastnej organizácie cestovného ruchu Slovenský raj či predstavitelia miestnej samosprávy.
 
Dobšinská Ľadová Jaskyňaležiaca v Slovenskom raji  patrí svojou dĺžkou a hĺbkou k najväčším ľadovým jaskyniam v Európe. Nikde mimo alpskej oblasti sa v Európe nenachádza toľko ľadu s hrúbkou miestami väčšou ako 25 m. V roku 1882 sa stala prvou elektricky osvetlenou jaskyňou v Uhorsku. Navštívilo ju viacero významných osobností, okrem iných aj bulharský cár a srbský kráľ. Vďaka svojmu významu a unikátnej výzdobe bola zaradená do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.
 
 
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj
www.vraji.sk
 
15254