Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Cieľom je rýchlejšie pripojenie na internet pre školy

30.09.2014

Materské, základné a stredné školy by mali získať rýchly a zabezpečený on-line prístup k digitálnemu vzdelávaciemu obsahu. To prinesie zvýšenie efektivity a rozsahu jeho využívania vo vyučovacom procese. 

Záujem vytvoriť takéto pripojenie a zaviesť ho do praxe vyjadrili Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES). Memorandum o spolupráci v tejto oblasti podpísali minulý týždeň minister školstva Peter Pellegrini a generálny riaditeľ NASES Rastislav Janota.

„Vybavenie žiakov a učiteľov slovenských škôl technickými zariadeniami je už dnes mierne nad priemerom EÚ. Žiaľ, miera a rýchlosť dnes používaného pripojenia na školách nepostačuje na to, aby učitelia a žiaci naplno využívali prínosy digitálneho vzdelávacieho obsahu,“ uviedol minister P. Pellegrini.
 
Diskutovaný koncept uvažuje o výkonnom WiFi pripojení v rámci škôl, pričom žiaci i učitelia by mohli využívať aj svoje vlastné zariadenia (tablety, notebooky a pod). Obe strany hľadajú možnosti, ako začať realizovať pilotný projekt na vybraných školách ešte v tomto roku, pričom pripojenie všetkých škôl by sa, v prípade úspechu pilotného projektu, následne realizovalo v rámci národného projektu financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ.
 
Veľmi chceme zlepšiť podmienky používania internetu na školách a sme pripravení využiť všetky naše skúsenosti na dosiahnutie dobrých výsledkov. Vážime si možnosť  spolupracovať s ministerstvom školstva na aktivitách, ktoré už čoskoro môžu priniesť pre žiakov aj učiteľov nové rýchle možnosti v získavaní poznatkov,“ hovorí o spoločnom projekte R.Janota.

Memorandum vzniklo v súlade s Koncepciou informatizácie a digitalizácie rezortu školstva s výhľadom do roku 2020, ktorá definuje potrebu digitalizácie učebného obsahu, dostupného školám a predškolským zariadeniam prostredníctvom vzdialeného širokopásmového prístupu.
 
Úrad vlády SR
NASES
Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR
16001