Dôležité je prijať kultúru odmietania korupcie

08.10.2014

Tieto slová  zazneli v úvode prednášky Korupcia v štátnej správe, trestnoprávne aspekty korupcie JUDr. Jána Hrivnáka, prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR v rámci ďalšieho z odborných seminárov, ktorý  sa včera, v utorok 7.októbra 2014 konal v priestoroch Úradu vlády SR a ktorý zorganizovala Sekcia kontroly a prevencie korupcie ÚV SR pre  zástupcov jednotlivých ministerstiev, ale aj Národného bezpečnostného úradu, Úradu pre verejné obstarávanie, Štatistického či Protimonopolného úradu SR.

Prednášajúci  JUDr. J. Hrivnák zvolil interaktívny prístup v  snahe prítomných „poučiť, pobaviť a vystrašiť“, keďže sa na úrade špeciálnej prokuratúry  zaoberajú okrem korupcie aj vraždami, organizovaným zločinom a terorizmom. Podľa slov JUDr. Jána Hrivnáka: „Korupcia nie je menšia pliaga ako tieto najťažšie zločiny a paradoxné je, že ľudia, ktorí ju páchajú, si ani nemyslia, že robia niečo zlé. Toto sa musí zmeniť.“ 
Zúčastnených zaujali aj ďalšie prednášky, napríklad  plk. JUDr. Attilu Zajonca z Národnej kriminálnej agentúry PPZ SR, ktorý na prípadových štúdiách prezentoval tému korupcie a machinácií pri verejnom obstarávaní, na čo nadviazala  Mgr. Beáta Šimorová z Úradu pre verejné obstarávanie, ktorá vysvetlila pôsobnosť  úradu pri riešení korupcie vo verejnom obstarávaní. O konkrétnom postupe pri vyšetrovaní trestného činu korupcie hovoril pplk. JUDr.Marián Geleta z Národnej kriminálnej agentúry PPZ SR.

O októbrový seminár  s názvom Zvyšovanie  právneho vedomia v oblasti prevencie korupcie a boja proti korupcii bol veľký záujem, kapacita Press centra úradu vlády pre cca 60 ľudí bola naplnená do posledného miesta.
Úrad vlády je veľmi aktívny v oblasti prevencie korupcie – a nielen organizovaním seminárov. Len nedávno sme prijali ďalšie konkrétne protikorupčné opatrenie v súvislosti s množstvom žiadostí o podporu športu zo strany obcí, miest, či neziskových organizácii, aby sa predišlo  akýmkoľvek pokusom o korupciu  počas poskytovania a čerpania dotácie -  poučenie je zverejnené aj na internetovej stránke úradu vlády.  Naša antikorupčná linka je bezplatná a úzko spolupracujeme so všetkými orgánmi, ktoré majú v kompetencii nahlasovanie a vyšetrovanie podozrenia zo spáchania trestného činu korupcie,“  povedal vedúci Úradu vlády SR Igor Federič.

Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 
Sekcia kontroly a prevencie korupcie ÚV SR
www.bojprotikorupcii.vlada.gov.sk

16166