Nórska veľvyslankyňa v SR Inga Magistadová: Kultúrne dedičstvo je kľúčové pre súdržnosť krajín Európy

04.11.2014

Dnes, v utorok 4. novembra 2014,na konferencii Živé pamiatky v Sobášnom paláci v Bytči podpísali 11 prijímatelia grantov zmluvy s Úradom vlady SR ako správcom programu Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva. Generálna riaditeľka Pamiatkového úradu SR Katarína Kosová na konferencii predstavila nové podporené projekty obnovy pamiatok, z ktorých viaceré sú nielen slovenským, ale aj európskym kultúrnym dedičstvom. Účastníkom konferencie sa prihovoril predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár a zrealizované alebo prebiehajúce projekty predstaví v popoludňajších hodinách Ján Krak, generálny riaditeľ Sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Úradu vlády SR.   
 
„Už miesto konania podujatia je vynikajúce, keďže aj Sobášny palác v Bytči  bol zrekonštruovaný z prostriedkov EHP v minulom programovom období," povedala na konferencii nórska veľvyslankyňa I. Magistadová a zdôraznila prínos obnovy pamiatok pre európsku súdržnosť, ekonomiku, turizmus a vytváranie nových pracovných miest. Nórsko je jednou z troch krajín - spoločne s Islandom a Lichtenštajnskom - ktoré už niekoľko rokov podporujú obnovu a zachovanie kultúrneho a historického dedičstva na Slovensku prostredníctvom fondov EHP. Nórske veľvyslanectvo je pripravené pomáhať nielen finančne pri veľkých projektoch, ale aj pri hľadaní si partnerov projektov v Nórsku v rámci malých grantov.

O približne 6 miliónov eur sa na základe vyhlásenej výzvy koncom januára uchádzalo celkovo 60 projektov: "Žiaľ, vzhľadom na limitovaný počet finančných prostriedkov sme nemohli všetkých uspokojiť, ale stojíme tesne pred začiatkom nového programového obdobia a dúfame, že aj v ďalšom období získame ďalšie zdroje," dúfa Ján Krak z Úradu vlády. 
 
Konferenciu ukončí vernisáž výstavy Znovuzrodené dedičstvo.
 
 
Úrad vlády SR
Sekcia bilaterálnych finančných nástrojov Úradu vlády SR
www.vlada.gov.sk

Nórska veľvyslankyňa v SR Inga Magistadová: Kultúrne dedičstvo je kľúčové pre súdržnosť krajín Európy

Späť na fotogalériu
 

16382