Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny pripravil pre žiadateľov o poskytnutie dotácie informačné semináre

02.12.2014

Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny organizuje po zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2015 informačné semináre pre žiadateľov o poskytnutie dotácie. 

Cieľom seminárov je informovať potenciálnych žiadateľov o podmienkach aktuálnej výzvy a najzákladnejších zmenách oproti minulému roku, resp.  o metodike k povinnej elektronickej registrácii žiadosti a všetkých ďalších náležitostiach, dôležitých pre úspešný proces uzatvárania zmlúv a vyplatenia finančných prostriedkov úradu vlády žiadateľom v rámci dotácií.   
 
Prvý seminár sa uskutoční už zajtra, v stredu 3. 12. 2014 o 15.00 h na Mestskom úrade v Banskej Bystrici, v zasadačke č. 290 na 2. poschodí.
Ďalšie termíny:
·       04. 12. 2014 (štvrtok) o 13.00 h v Bratislave (Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, Bratislava - nová budova, rokovacia miestnosť č. 004),
·       11. 12. 2014 (štvrtok) o 14.00 h v Komárne (Dôstojnícky pavilón v Komárne, Námestie generála Klapku, 945 01 Komárno),
·       15. 12. 2014 (pondelok) o 15.00 h v Rimavskej Sobote (Mestské kultúrne stredisko, Námestie Š. M. Daxnera 1, 979 01 Rimavská Sobota – veľká zasadačka, vchod A),
·       16. 12. 2014 (utorok) o 11.00 h v Prešove (Divadlo A. Duchnoviča, Jarkova ul. 77, 080 01 Prešov – malá sála),
·       16. 12. 2014 (utorok) o 10.00 h v Košiciach (Divadlo Thália, Mojmírova 1, 040 01 Košice – Konferenčná miestnosť).
Účasť na seminároch už potvrdilo takmer 250 žiadateľov, ostatní sa môžu zúčastniť aj bez registrácie. Výzva  na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2015 za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín, výchovy a vzdelávania k právam národnostných menšín, interetnického a interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi národnostnou väčšinou a národnostnými menšinami a etnickými skupinami bola zverejnená už 19.novembra 2014, žiadosti je možné podávať do 19. januára 2015.
 
Úrad vlády SR
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
16607