Na úrade vlády podpísali kolektívne zmluvy vyššieho stupňa

10.12.2014

V stredu 10. decembra  2014 bola v Zrkadlovej  sále  Úradu vlády SR podpísaná Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní  postupujú podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2015 a Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej  službe  na rok 2015. 

Na podpise zmlúv sa zúčastnil vedúci Úradu vlády SR Igor Federič, minister vnútra SR Robert Kaliňák, minister financií SR Peter Kažimír, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter a minister zdravotníctva SR Viliam Čislák. Spolu s nimi kolektívne zmluvy podpísal aj predseda ZMOS-u Jozef Dvonč, predsedovia ôsmich VÚC a čelní predstavitelia   Konfederácie odborových zväzov SR, Nezávislých kresťanských odborov Slovenska a Všeobecného slobodného odborového zväzu.

Dohoda medzi zúčastnenými stranami nastala počas posledného kola kolektívneho vyjednávania koncom novembra 2014, a to aj v otázkach navýšenia platov štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. K prvému zvýšeniu o 1,5% dôjde 1. januára 2015, k ďalšiemu zvýšeniu o 1%  1. júla 2015. Platy  pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov stúpnu na budúci rok o 5%.

Okrem výšky miezd sa vyjednávači dohodli aj na ďalších benefitoch – na skrátení pracovného času na 37,5 hodiny týždenne, na dĺžke dovolenky, na  zvýšení odchodného o jeden plat, na výške príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie a iných.

 

Príhovor vedúceho Úradu vlády SR Igora Federiča pri podpise kolektívnych zmlúvPríhovor prezidenta KOZ Jozefa Kollára pri podpise kolektívnych zmlúvNa úrade vlády podpísali kolektívne zmluvy vyššieho stupňa

Späť na fotogalériu
 

16708