Menšiny majú na zaslanie žiadostí o podporu svojich projektov už len týždeň

12.01.2015

Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny registruje k dnešnému dňu  559 projektov uchádzajúcich sa o dotáciu v rámci programu Kultúra národnostných menšín 2015, z toho 39 projektov predložených 19 žiadateľmi bolo  na Úrad vlády SR aj doručených.    Úrad splnomocnenca zverejnil Výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2015 ešte v novembri minulého roka,  v rámci nej je ako  konečný termín na predkladanie žiadostí určený 19. január 2015. Organizátorom rôznych kultúrnych, vzdelávacích či iných podujatí, vydavateľom novín, časopisov a publikácií v jazyku národnostných menšín tak ostáva na zaslanie žiadostí už len týždeň.

Žiadatelia svoje projekty podávajú prostredníctvom elektronického dotačného systému,   posudzovať ich  budú hodnotiace komisie zložené aj z príslušníkov národnostných menšín. Prvá komisia pre projekty chorvátskej národnostnej menšiny by tak mohla zasadnúť už 18.februára 2015.
 
O štátnu podporu, ktorej cieľom je zachovanie, vyjadrenie, rozvoj identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín, výchovy a vzdelávania k právam národnostných menšín a podpora interetnického a interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi národnostnou väčšinou a národnostnými menšinami a etnickými skupinami,  sa môžu uchádzať mimovládne organizácie, obce a mestá, aj právnické osoby. Viac o podmienkach výzvy nájdete na http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/kultura-narodnostnych-mensin-2015/.

Celkový objem disponibilných prostriedkov je 3 879 250 eur,  čo je o 50 000 eur viac ako v predchádzajúcom roku.
 
Úrad vlády SR a  Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny majú aj v tomto roku ambíciu pracovať efektívne a v čo  možno najskoršom termíne  poukazovať finančné prostriedky na účty žiadateľov.
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
www.narodnostnemensiny.gov.sk
 
16816