Projekt Pro Monumenta výrazne prispeje k odbornej starostlivosti o pamiatky na Slovensku

03.02.2015

Dnes, v utorok 3. februára 2015 sa o  11.00 hod. v Červenom salóniku Apponyiho Paláca, Múzeum mesta Bratislava, uskutočnila tlačová    konferencia  spojená s prezentáciou projektu Pro Monumenta – prevencia údržbou za účasti J.E. veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva Ingy Magistad, generálneho riaditeľa sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Úradu vlády SR Jána Kraka, generálneho riaditeľa sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry SR Pavla Šimuniča, generálnej riaditeľky Pamiatkového úradu SR  Kataríny Kosovej a ďalších hostí.
 
Veľvyslankyňa Nórska vo svojom príhovore vyjadrila radosť z toho, že granty EHP podporili tento projekt: „Slovensko má mnohé cenné pamiatky kultúrneho dedičstva, ktoré potrebujú obnovu a údržbu a tento projekt ponúka nevyhnutnú kontrolu, monitorovanie a preventívne opravy, ktoré pomôžu ochrániť mnohé z týchto cenných pamiatok pred ďalším znehodnotením. Projekt zlepšuje aj povedomie o udržateľnej starostlivosti o kultúrne dedičstvo. Ochrana a obnova významného kultúrneho dedičstva je dôležitá nielen pre zachovanie histórie pre budúce generácie, je rozhodujúca aj pre sociálnu súdržnosť, ekonomickú činnosť a oživenie miestnych komunít.“

Ján Krak vyzdvihol výbornú spoluprácu s realizátorom projektu – Pamiatkovým úradom SR: „Pro Monumenta – prevencia údržbou patrí medzi projekty , pri ktorých bola projektová zmluva uzatvorená medzi prvými  - 4. 3. 2014 - spomedzi všetkých projektov v rámci grantov EHP a Nórska. Veríme, že tento projekt, ktorý prináša nový prístup k údržbe pamiatok, významnou mierou prispeje k zachovaniu kultúrneho dedičstva na Slovensku.“
 
Katarína Kosová okrem príhovoru odovzdala prvé certifikáty o stave kultúrnej pamiatky  - barokového kaštieľa v Chtelnici starostovi obce Petrovi Radošinskému.
 
Po tlačovej konferencii, na ktorej bol projekt odprezentovaný, sa uskutočnilo aj slávnostné prevzatie troch automobilov Fiat Ducato 4x4 z rúk majiteľa a konateľa spoločnosti Auto- Impex Júliusa Hrona a generálneho riaditeľa zastúpenia spoločnosti FIAT na Slovensku a v Čechách Petra Kikala pre potreby pojazdných dielní a vyškolených špeciálnych tímov pamiatkarov zasahovať  včas a odborne pri akútnych poruchách na našich kultúrnych pamiatkach.
 
Projekt Pro Monumenta – prevencia údržbou je novou činnosťou Pamiatkového úradu SR, ktorú  Pavol Šimunič z ministerstva kultúry  prirovnal k rýchlej zdravotníckej pomoci – práve vďaka projektu sa totiž vytvoril systém „skorého varovania“ pred znehodnotením kultúrnej pamiatky. Špeciálne tímy môžu včas a na mieste preventívne odstraňovať rôzne poruchy s využitím  najmodernejších diagnostických postupov a podrobnej metodiky a zároveň sa zlepší poznanie o aktuálnom stave vybraných  nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Projekt Pro Monumenta – prevencia údržbou vstúpil tlačovou konferenciou  do druhého roku implementácie.
 
Úrad vlády SR
 
Pamiatkový úrad SR
Projekt Pro Monumenta výrazne prispeje k odbornej starostlivosti o pamiatky na Slovensku

Späť na fotogalériu
 

16954